{+84} 090 96 91 511
Contact@rievents.vn

Fico PanU 5th Anniversary

Project Information

Kỷ Niệm 5 Năm Thành Lập Hawa Corp (Công Ty Gỗ Liên Minh) 

Địa điểm: Gem Center, TP.HCM

Số lượng khách tham dự: 450 người

Đơn vị tổ chức : RI Events (Công Ty Tổ Chức Sự Kiện RI)