{+84} 090 96 91 511
Contact@rievents.vn

PROJECTS

Tất Niên & Kỷ Niệm 14 Công Ty Năm Hoàng Lâm
Sự kiên ra mắt dự án Sunview Town - Tập Đoàn Đất Xanh
Phối hợp với công ty Phương Nam tổ chức biểu diễn, giao lưu với thì sinh The Voice 2012
Tổ chức biểu diễn và giao lưu với thì sinh The Voice 2012