{+84} 090 96 91 511
Contact@rievents.vn

PROJECTS

Ra Mắt Nhà Máy Dây Hàn Kim Tín Hưng Yên
Ngày Hội Tri Ân Tài Xế GrabCar 2016 (HN & HCM)
Chuỗi Sự Kiện Ngày Hội Tri Ân Tài Xế Grabtaxi Việt Nam
Chuỗi sự kiện hội nghị & tri ân khách hàng Euvipharm 2015
Sự kiện Khánh Thành Nhà Máy Nước Thủ Đức
Khởi Công 3 Dự Án Trọng Điểm Tỉnh Kiên Giang 2015
Khai Trương Chi Nhánh Trà Thương Hiệu Bình Hưng TP.HCM
Triển Lãm Giáo Dục 2015 - Kỷ Niệm 40 Năm Ngành Giáo Dục VN
Sự Kiện Tất Niên 2014 Công Ty FDC
Sự Kiện Tất Niên Tổng Công Ty PTSC 2014
Sự Kiện Kỷ Niệm 15 Năm Tập Đoàn Kim Tín